Ledelse og nøkkelpersoner ved TOPRO Industri AS.

Asbjørn Eskild

Administrerende direktør / CEO

 

asbjorn.eskild@topro.no

(+47) 905 63 304

Anne Jenner

Økonomi direktør / CFO

 

anne.jenner@topro.no

(+47) 905 93 941

Ellen Gjerdalen

HR-sjef / Head of HR

 

ellen.gjerdalen@topro.no

(+47) 915 68 788

Katrine Bjerg Lauritzen

Salg- og markedsdirektør / Director Sales & Marketing

 

katrine.bjerg.lauritzen@topro.no

(+47) 408 06 106

Terez Ladiszlaidesz

Produksjonssjef / Production Manager

 

terez.ladiszlaidesz@topro.no

(+47) 958 21 267

Hanne Prytz

Innkjøps- og Logistikksjef / Procurement and Logistics Manager

 

hanne.prytz@topro.no

(+47) 959 71 986

Christer Engh Johansen

Eksportsjef / Export Manager

 

christer.engh.johansen@topro.no

(+47) 900 60 737

Svein Riste

Salgssjef Norge / Sales Manager Norway

 

svein.riste@topro.no

(+47) 918 33 443

Trine Gjestvang

Controller

 

trine.gjestvang@topro.no

(+47) 970 46 617