Vårt ansvar

«Vi skaper muligheter for at flere kan klare å oppfylle kravene ute i det ordinære arbeidslivet»

Vi tar samfunnsansvaret på alvor

TOPRO er ikke bare en dyktig produsent av tekniske hjelpemidler og avanserte mekaniske og elektroniske produkter, men også kjent fordi vi er en av de aller beste i landet når det gjelder å hjelpe folk tilbake i jobb.

TOPROs viktigste samfunnsansvar omhandler attføringsengasjement, og er et resultat av TOPROs 50 år lange historie, som en bedrift som har kjempet for rettigheter og muligheter for mennesker med funksjons- og yrkesvalghemminger. TOPRO ble stiftet nettopp for å tilby meningsfullt arbeid til dem som stod utenfor arbeidslivet.

Yrkesmessig attføring

I dag er TOPRO en helprofesjonell industriaktør med internasjonal suksess, men vi veileder og sysselsetter fortsatt en betydelig andel mennesker som har behov for hjelp til å komme inn i arbeidslivet. Uten engasjement fra TOPRO ville mange av disse aldri hatt en jobb å gå til.

Dette kalles yrkesmessig attføring, som er betegnelsen på det planmessige arbeidet som på landsbasis drives for å hjelpe funksjons- eller yrkeshemmede personer til å oppnå størst mulig selvhjulpenhet, normal beskjeftigelse og sosial tilpasning.

«Vi skaper muligheter for at flere kan klare å oppfylle kravene ute i det ordinære arbeidslivet»

Mange av de som blir tatt inn i arbeid hos oss har kommet til oss på grunn av skader eller andre funksjonshemminger. Mange har opplevd en stor glede ved å få følelsen av å lykkes gjennom jobb i TOPRO. Flere med et dårlig utgangspunkt i livet får hjelp til å komme seg videre, «skoletrette» ungdommer har funnet ny motivasjon, og flere har fått muligheten til å ta fagbrev via jobb på TOPRO. Samlet sett skaper TOPRO muligheter for at flere kan klare å oppfylle kravene ute i det ordinære arbeidslivet.

Besøk TOPRO Kompetanse for mer informasjon om hvordan vi jobber for å hjelpe folk ut i arbeidslivet.