TOPRO
er en av landets største attføringsbedrifter!
TOPRO
har 270 ansatte!
eksporterer egne produkter til over 20 land!
More ...

OM TOPRO

TOPRO på Gjøvik

  • En av landets største attføringsfaglige miljøer
  • 270 ansatte
  • Største næringsvirksomhet i Gjøvik
  • 20.000 m2 næringsarealer i Gjøvik og Hov
  • Eksporterer egne produkter til over 20 land
  • TOPRO GmbH i Tyskland
  • TOPRO Ltd i Storbritannia
  • 23 nasjonaliteter på TOPRO
  • ISO 9001 - Virksomhet
  • ISO 14001 - Miljø

 

TOPRO as ble etablert 29. januar 1966, med formål å drive fabrikasjon og annen virksomhet. Bedriften er en arbeidsmarkedsbedrift, som via sin attføringsavdeling tilbyr en bredde av ulike tiltak rettet mot ulike bistandsbehov våre deltakere måtte ha.

Gjennom attføringsvirksomhet, industriproduksjon og servicerelaterte tjenester søker selskapet å oppnå en sunn økonomi.

Bedriften disponerer 20 000 m2 produksjons-, lager- og kontorlokaler.

Bedriftens hovedkontor og avdelingene Attføring, Elektronikk, Mekanisk, Hjelpemidler og Barnehage ligger i Rambekk industriområde på Gjøvik. Bedriften har videre en underavdeling i Hov i Søndre Land, 35 km fra Gjøvik, med underavdeling innen mekaniskproduksjon og attføring.

 

 

Meny
Eksterne linker
Kontakt oss

TOPRO as
Postboks 428
2803 Gjøvik

Besøksadresse:
Rambekkvegen 1, 2816 Gjøvik
Tlf: (+47) 61 13 46 00


E-post: post@topro.no

This Content Requires Adobe Flash Player | Download Now

This Content Requires Adobe Flash Player | Download Now

This Content Requires Adobe Flash Player | Download Now


Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media avd. Rim – www.rim.no